dell servis mk

За сите проблеми поврзани со Вашата опрема обратете се во ЛАНКом Компјутери на телефон (02) 329 69 29 или пратете email на servis@lancom.com.mk.

Ланком Компјутери е овластен дистрибутер за повеќе светски производители на компјутерска опрема. Во склоп на договорите со овие компании Ланком Компјутери е и овластен сервисер за нивните производи. За поправка и брза замена на оштетените делови во нашите магацини има постојана залиха на оргинални резервни делови од производителите на опремата. Во исто време нашите сервисери и инжинери имаат завршено соодветни курсеви и имаат добиено сертификати од производителите на опремата со што се гарантира професионален и стручен приод кон решавање на сите проблеми со вашиот хардвер или инсталиран софтвер.

Освен на инцидентно решавање на проблемите по повик (per-call) Ланком Компјутери, во склад со сервисната понуда на производителите, нуди и сервисни пакети за перманетно следење на вашите системи, нивна контрола и дијагностика на проблемите уште пред самите да се случат, on-site интервенции во накјраток можен рок и гарантирано време на одзив и поправка.

Линкови кон страните за техничка помош на нашите партнери