Друштво за компјутерски инжинеринг
“ЛАНКом Компјутери” д.о.о. Скопје

Даночен број: 4030994113667 
Жиро сметка: 250000000005543 – Шпаркасе Банка

Булевар Св. Климент Охридски 24
1000 Скопје

+389 (02 329 69 29

Факс

+ 389 (02) 322 58 09

info@lancom.com.mk

Продажба:

 ponuda@lancom.com.mk

Сервис:

 servis@lancom.com.mk

Финансии:

finance@lancom.com.mk

Фактури:

fakturi@lancom.com.mk

Вработување:

konkurs@lancom.com.mk