slideshow 1 slideshow 2

Конкурс за вработување - Инженер за продажбаЛАНКом Компјутери има потреба од вработување на Инженер за продажба кој би работел во Секторот за продажба и би бил одговорен за креирање на нови бизнис можности, нови клиенти и информатички решенија базирани на производите на нашите партнери како и одржување на задоволството на нашите постоечки клиенти.

Бесплатен SonicWall ™ демо уредFireWall Dell ™ SonicWall ™ – Задржете ја контролата врз вашата мрежа и зголемете ја продуктивноста.


Безбедносните закани создадени од страна на напаѓачите не вршат дискриминација на нивните цели врз основа на нивната големината. Целите се често случајно избрани. И најмалата продавница треба да има исто ниво на силна ИТ заштита како и најголемите компаниите. Dell ™ SonicWall ™ нуди решенија за заштита на било која големина на организација. Секој уред е совршено прилагоден на уникатни предизвици со кои се соочува секоја компанија.

Oracle Database Appliance X5-2

Oracle Database Appliance (ODA) овозможува да се искористат предностите на најпопуларните база на податоци во светот - Oracle базата на податоци - во еден единствен уред, едноставен за користење, управување, надоградување и одржување. Тоа е комплетен пакет на преинсталиран софтвер, сервери, уред за складирањена податоци и мрежна опрема за поврзување на компонентите од уредот. Сите компоненти се фабрички инсталирани, тестирани и подесени така да даваат максимални перформанси при што се имплементирани сите најдобри практики при користењето на Oracle базата на податоци. Последните верзии на овој уред освен за користење за бази на податоци овозможуваат остатокот од хардверот кој не се користи за оваа намена да биде искористен за виртуализација со користење на Oracle Virtualization - OVM . Сите хардверски и софтверски компоненти се поддржан од страна на еден производител Oracle при што на корисниците им се нуди единствен начин на лиценцирање на софтверот по принципот - користење на ресурсите према потребите (capacity-on-demand), почнувајќи од 2 па се до 36 процесорски јадра, без потреба од дополнителни трошоци за набавка на нов хардвер и застои при надградба на системите кога кориникот во иднина има потреба од повеќе лиценци односно повеќе перформаси.

Страни