slideshow 1 slideshow 2

Конкурс за вработување - Систем инженер за техничка подршка на корисници

ЛАНКом Компјутери има потреба од вработување на на Систем инженер за техничка подршка на корисниците.


Опис на работнoто место:
- Техничка поддршка на серверска и мрежна опрема кај нашите клиенти;
- Инсталација, конфигурирање и работа со оперативни системи, Solaris, Linux, Windows;
- Инсталација, конфигурирање и работа со виртуелни околини;
- Водење грижа за задоволството на клиентите и нудење на постојана техничка поддршка на истите;
- Комуникација со странски партнери;
- Подготовка на извештаи и техничка документација;
- Извршување на други активности кои се тесно поврзани со работата;


Потребни квалификации:
- Завршен Електро-Технички Факултет, насока: Компјутерска Техника и Информатика или сродна област;
- Познавање на хардверски компоненти и одржување на истите;
- Познавање на оперативните системи, UNIX, Linux и Windows;
- Познавање на виртуелни околини;
- Активно познавање и користење на Англиски Јазик;
- Возачка дозвола од Б категорија;


Претходно работно искуство:
- Без работно искуство или 1-2 години работно искуство како систем инженер


Професионални знаења и способности:
- Солидни течнички познавања и висок степен на ИТ компетентност;
- Самоиницијатива и флексибилност:
- Развиени комуникациски и презентациски вештини;
- Способност за тимска работа и мотивираност:
- Способност за учење на нови технологии;


Сертификати:
Предност имаат кандидати со постоечки сертификати од областа на компјутерските технологии.


ЛАНКом Компјутери нуди стимулативна средина, тренинг и можност за професионално усовршување во рамките на компанијата.

Сите кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите кратки биографии можат да ги испратат на konkurs@lancom.com.mk .

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до 31.07.2015.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

Дискрецијата на сите апликанти е строго загарантирана.

Бесплатен SonicWall ™ демо уредFireWall Dell ™ SonicWall ™ – Задржете ја контролата врз вашата мрежа и зголемете ја продуктивноста.


Безбедносните закани создадени од страна на напаѓачите не вршат дискриминација на нивните цели врз основа на нивната големината. Целите се често случајно избрани. И најмалата продавница треба да има исто ниво на силна ИТ заштита како и најголемите компаниите. Dell ™ SonicWall ™ нуди решенија за заштита на било која големина на организација. Секој уред е совршено прилагоден на уникатни предизвици со кои се соочува секоја компанија.

Oracle Database Appliance X3-2

Oracle Database Appliance (ODA) овозможува да се искористат предностите на најпопуларните база на податоци во светот - Oracle базата на податоци - во еден единствен уред, едноставен за користење, управување, надоградување и одржување. Тоа е комплетен пакет на преинсталиран софтвер, сервери, уред за складирањена податоци и мрежна опрема за поврзување на компонентите од уредот. Сите компоненти се фабрички инсталирани, тестирани и подесени така да даваат максимални перформанси при што се имплементирани сите најдобри практики при користењето на Oracle базата на податоци. Последните верзии на овој уред освен за користење за бази на податоци овозможуваат остатокот од хардверот кој не се користи за оваа намена да биде искористен за виртуализација со користење на Oracle Virtualization - OVM . Сите хардверски и софтверски компоненти се поддржан од страна на еден производител Oracle при што на корисниците им се нуди единствен начин на лиценцирање на софтверот по принципот - користење на ресурсите према потребите (capacity-on-demand), почнувајќи од 2 па се до 32 процесорски јадра, без потреба од дополнителни трошоци за набавка на нов хардвер и застои при надградба на системите кога кориникот во иднина има потреба од повеќе лиценци односно повеќе перформаси.

Страни