You are here

Бесплатен SonicWall ™ демо уредFireWall Dell ™ SonicWall ™ – Задржете ја контролата врз вашата мрежа и зголемете ја продуктивноста.


Безбедносните закани создадени од страна на напаѓачите не вршат дискриминација на нивните цели врз основа на нивната големината. Целите се често случајно избрани. И најмалата продавница треба да има исто ниво на силна ИТ заштита како и најголемите компаниите. Dell ™ SonicWall ™ нуди решенија за заштита на било која големина на организација. Секој уред е совршено прилагоден на уникатни предизвици со кои се соочува секоја компанија.

Dell ™ SonicWall ™ уредите овозможуваат контрола на употребата на ресурсите по корисник, контрола на употребата на апликациите и контрола на содржината на севкупниот сообраќај во вашата ИТ инфраструктура. Апликациите со помош на Dell ™ SonicWall ™ уредите можат да се подесат да имаат само делумна функционалност, а не како кај други решенија тотално овозможување или оневозможување на работата. Dell ™ SonicWall ™ FireWall се уреди од новата генерација кој овозможуваат идентификација на апликациите без обзир на тоа на кој порт се користат, кој протокол или која енкрипција се користи со идентификација на корисникот без обзир на IP адресата. Dell ™ SonicWall ™ овозможува заштита во реално време против заканите содржани во апликациите, филтрирање на сообраќајот (content filtering) како и детален увид и контрола на пристапот до вашата мрежа. Пријавете се за потполно бесплатна демо уред инсталиран во вашата инфраструктура. За бесплатниот демо уред пратете емаил со вашите контакт информации на sales@lancom.com.mk или јавете се на (02) 329 69 29. Повеќе детали за Dell ™ SonicWall ™ на: http://www.sonicwall.com/us/en/ http://livedemo.sonicwall.com/